5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 08/03/2018 tarih ve 490.05.01.2018.-104549 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi(tipobet-kayitol.com) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır.

After technical analysis and legal consideration based on the law nr. 5651, administration measure has been taken for this website (tipobet-kayitol.com) according to decision nr. 490.05.01.2018.-104549 dated 08/03/2018 of the Information and Communication Technologies Authority.


http://www.btk.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr